สมัครงาน

แม้ว่า บริษัท เอ แอนด์ พี เมนทิแนนซ์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด ได้ขยายตัวทางธุรกิจในการให้บริการอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ เลือกที่จะก้าวไปทีละก้าวอย่างมั่นคงและรักษาไว้ซึ่งความมุ่งมั่นในการปรับปรุงคุณภาพมาตรฐานของบริการให้ดีขึ้น โดยขยายขอบเขตธุรกิจจากสิ่งที่มีอยู่แล้วให้เติบโตไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป ทำให้พนักงานทุก ๆ คนในบริษัทฯ มั่นใจในการก้าวไปในขั้นต่อ ๆ ไป บริษัทฯ ดูแลพนักงานแบบคนในครอบครัว เพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานได้ตามที่ได้รับมอบหมาย และมีความสุขกับการทำงาน โดยในปัจจุบันบริษัทฯ มีตำแหน่งงานว่าง ดังนี้

 • พนักงานทำความสะอาด
 • หัวหน้างานทำความสะอาด
 • พนักงานทำความสะอาดที่สูง / โรยตัว
 • พนักงานบริการแรงงาน (Labour Service)
 • เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน

คุณสมบัติ:

 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 18 ปี ขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิ (อ่านออกเขียนได้)
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์งานทำความสะอาด
 • สวัสดิการ: OT เบี้ยขยัน ค่ากะ ค่าเดินทาง ค่าวิชาชีพ (ขึ้นอยู่กับหน่วยงาน)

ตำแหน่ง:

 • ผู้ควบคุมงาน (Supervisor)
 • หัวหน้าผู้ควบคุมงาน (Senior Supervisor)
 • ผู้ประสานงาน-สายตรวจ (Inspector)

คุณสมบัติ:

 • เพศชาย/หญิง (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น)
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ควบคุมและตรวจสอบงานทำความสะอาด จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ:

 • เพศชาย (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น)
 • อายุ 21-40 ปี
 • วุฒิ ป.6 ขึ้นไป
 • สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว
 • มีประสบการณ์งานทำความสะอาดที่สูง / โรยตัว จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สวัสดิการ: OT เบี้ยขยัน ค่ากะ ค่าเดินทาง ค่าวิชาชีพ (ขึ้นอยู่กับหน่วยงาน)

คุณสมบัติ:

 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 18 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • สวัสดิการ: OT เบี้ยขยัน ค่ากะ ค่าเดินทาง ค่าวิชาชีพ (ขึ้นอยู่กับหน่วยงาน)

ตำแหน่ง:

 • 1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด (Sales)
 • 2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service)
 • 3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (เงินเดือนและสวัสดิการ, สรรหาบุคคล)
 • 4. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี / ตรวจสอบ
 • 5. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ (ซ่อมบำรุง,สโตร์)
 • 6. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

คุณสมบัติ:

 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ (Microsoft: Word / Excel)
 • มีประสบการณ์ตรงตามตำแหน่งงาน จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • (*มีหลายตำแหน่งงาน กรุณาโทรสอบถามที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)

แบบฟอร์มสมัครงาน