บริการของเรา

บริษัท เอ แอนด์ พี เมนทิแนนซ์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด ได้ขยายตัวทางธุรกิจในการให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยยังคงรักษาไว้ซึ่งความมุ่งมั่นในการปรับปรุงคุณภาพมาตรฐานของบริการให้ดีขึ้น ปัจจุบันบริษัทฯ มีบริการด้านต่างๆ ให้เหมาะสมสำหรับรองรับการให้บริการตามความต้องการของลูกค้า โดยมีบริการต่างๆ ดังต่อไปนี้

Contract Services การให้บริการทำความสะอาดแบบประจำตามสัญญาบริการ

บริษัทฯ จัดส่งพนักงานทำความสะอาดไปประจำสถานที่บริการแบบ Full time และ Part time โดยพนักงานจะผ่านการอบรมด้านบริการทำความสะอาด และการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ และน้ำยาทำความสะอาด ซึ่งมีคุณภาพดี มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล ทำให้มั่นใจได้ ว่าจะสามารถดูแลสถานที่ให้สะอาดสวยงาม เพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีสำหรับการทำงาน อีกทั้งยังสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร ไม่ว่าสถานที่บริการประเภทไหน ขนาดใด บริษัทฯ มีความพร้อมและสามารถให้บริการแก่ท่านเสมอ

One-time Job การให้บริการครั้งเดียว

ในส่วนของความต้องการทำความสะอาดครั้งเดียว ไม่ว่างานเล็ก งานใหญ่ บริษัทฯ พร้อมให้บริการโดยทีมงานมืออาชีพที่ผ่านการอบรมเฉพาะทางจากผู้เชี่ยวชาญ และใช้พนักงานที่มีประสบการณ์การทำงานจากสถานที่จริงมาอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นงานทำความสะอาดพื้นที่ งานที่สูงภายใน-ภายนอก งานบริการซักพรม / เก้าอี้ หรืองานปรับสภาพพื้นที่ทุกประเภท โดยมีประเภทของงานบริการ One-time Job อาทิเช่น

 • การบริการทำความสะอาดทั่วไป
 • งานทำความสะอาดครั้งแรก (First time clean) - บริการทำความสะอาดหลังงานก่อสร้างหรือตกแต่งเสร็จ ก่อนเข้าใช้พื้นที่
 • งานทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning) - บริการทำความสะอาดพื้นที่ๆ ใช้งานมานาน ให้กลับมาดูดีอีกครั้ง
 • งานทำความสะอาดผนังกระจกที่สูงภายใน-ภายนอกอาคาร โดยใช้นั่งร้าน หรือโรยตัว
 • งานทำความสะอาด ซักพรม/โซฟา/ซักเก้าอี้นวม
 • งานบริการทำความสะอาดและดูแลรักษา หรือปรับสภาพพื้น เช่น หินอ่อน/หินแกรนิต/กระเบื้องยาง
 • งานบริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ

Labour Services การให้บริการจัดส่งแรงงานด้านต่างๆ

 • แรงงานฝีมือ (Skilled labor)
 • แรงงานกึ่งฝีมือ (Semi-skilled labor)
 • แรงงานทั่วไป (General labor)
 • 1. การให้บริการทำความสะอาดแบบประจำ หรือ งานสัญญาทำความสะอาด (Contract Services)
 • 2. การให้บริการทำความสะอาดเป็นครั้ง (One-time Job) เป็นงานจ้างทำความสะอาดเป็นครั้งสำหรับที่พักอาศัย, สำนักงาน, และอาคารทั่วไป ได้แก่
  • การบริการทำความสะอาดทั่วไป
  • งานทำความสะอาดครั้งแรก (First time clean) - บริการทำความสะอาดหลังงานก่อสร้างหรือตกแต่งเสร็จ ก่อนเข้าใช้พื้นที่
  • งานทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning) - บริการทำความสะอาดพื้นที่ ๆ ใช้งานมานาน ให้กลับมาดูดีอีกครั้ง
  • งานทำความสะอาดผนังกระจกที่สูงภายใน-ภายนอกอาคาร โดยใช้นั่งร้าน หรือโรยตัว
  • งานทำความสะอาด ซักพรม/โซฟา/ซักเก้าอี้นวม
  • งานบริการทำความสะอาดและดูแลรักษา หรือปรับสภาพพื้น เช่น หินอ่อน/หินแกรนิต/กระเบื้องยาง
  • งานบริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ
 • 3. การให้บริการจัดส่งแรงงาน ด้านต่าง ๆ ได้แก่
  • แรงงานฝีมือ (Skilled Labour)
  • แรงงานกึ่งฝีมือ (Semi-Skilled Labour)
  • แรงงานทั่วไป (General Labour)

ด้วยการบริการที่จริงใจ และยืดหยุ่น ลูกค้าจะได้รับการบริการที่คุ้มกับการว่าจ้างมากที่สุด ในทุกความต้องการที่แตกต่างกัน